Mobiliteit

Werkgroep Verkeer, Mobiliteit, Veiligheid & Preventie

Deze groep richt zich voornamelijk op alles wat met mobiliteit te maken heeft en een weerslag heeft op het verkeer binnen de wijk. De bedoeling is om een zo goed mogelijke mix te vinden tussen alle meningen en oplossingen dat de wijk niet alleen bereikbaar, maar vooral leefbaar en veilig is. Mensen moeten zich vrij kunnen begeven doorheen de wijk zonder hiervoor zware moeilijkheden te ondervinden. Iedereen heeft het recht om zich te verplaatsen. Dit maakt dat het mee helpen zoeken naar een gezonde STOP-mix (Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, personenwagens) een van de grootste permanente opdrachten is van deze werkgroep. Deze groep komt ook op regelmatige basis samen. Momenteel nemen zij het initiatief in het Forum Mechelen Mobiel voor Iedereen in de zoektocht naar een stadnetwerk van openbaar vervoer. De groep mobiliteit wordt voornamelijk getrokken door Erwin van San

 

Fotogalerij: Werkgroep Mobiliteit