Leden van de werkgroepen

30-12-2015 17:55

De wijkraad bestaat niet alleen uit de bovenstaande personen. Voor het op touw zetten van initiatieven en activiteiten kunnen we rekenen op een breed draagvlak van medewerkers. Om redenen van bescherming van de privacy wensen het merendeel van deze medewerkers niet met foto en naam op de website vermeld worden.

Voor alle contacten kunt U zich wenden tot mensen van het dagelijks bestuur:

kris.jannes@mechelen.be 

wijkraad.nekkerspoel@gmail.com 

walterbogaerts@belgacom.net 

emiel.neuckens@telenet.be 

erwin.vansan@skynet.be 

monik.brulez@gmail.com