Huren wijkhuis


 huren van de wijkzaal Nekkerspoel (PAPENHOF)

De verhuurprijs wordt vastgesteld per dag: en de retributie waarin de verbruikerskosten (elektriciteit, water, verwarming) zijn inbegrepen, wordt bepaald volgens de modaliteiten van de gebruiker. Voor meer info en huren van de wijkzaal, beschikbare data, het huishoudelijk regelement en het volledige retributiereglement, via volgend e-mail adres: 

zaalverhuur@mechelen.be

 

Het gebruiken van het wijkhuis Nekkerspoel wordt beschreven in het 'Retributiereglement voor het gebruik van lokalen van wijk- en dorpszaken'. 

Er wordt een onderscheid gemaakt in 3 modaliteiten van gebruikers goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen:

 ruimte ter beschikking:

Maximum aantal personen 49 personen (wijkzaal Papenhof)