"COOL, ik woon op Nekkerspoel"

 

De wijkraad Nekkerspoel is een orgaan van bewoners voor bewoners van de wijk Nekkerspoel. Mensen treden toe ongeacht zijn of haar afkomst, geloof, geaardheid of politieke overtuiging.  De leden van de wijkraad en zijn werkgroepen zetten zich vrijwillig in om het samenleven en de leefbaarheid in de buurt als geheel, voortdurend bij te sturen en te verbeteren. De wijkraad wil ook een brugfunctie zijn tussen het stadsbestuur en de lokale bevolking. Dit gebeurt steeds in samenspraak met alle betrokken actoren, belanghebbenden en experten. Waar mogelijk en nuttig, overleggen we met en/of ondersteunen wijken uit de regio. Nieuwsgierig? Neem contact met ons op.